O nás

Dětská skupina Vlčáci je malá skupina pro děti od 1,5 roku do 5 let s maximálním počtem 12 dětí. Zaměřuje se na všestranný rozvoj dětí s důrazem na podporu jejich samostatného rozvoje. Program skupiny zahrnuje aktivity jako angličtinu, jógu a pohybové aktivity. Skupina je vedena zkušeným personálem.

Rádi bychom vás informovali o připravovaných akcích, které se budou konat v průběhu roku. Plánujeme bohatý program plný zábavy, tradic i vzdělávání. Jako například Dýňové slavnosti, Vánoční jarmark, Uspávání broučků,.....

Během roku budeme také navštěvovat různé kulturní a vzdělávací akce.

Náš tým tvoří zkušení odborníci, včetně speciálního pedagoga, pedagoga MŠ a chův, kteří mají za sebou mnoho let praxe v oboru. Pokud máte zájem o rezervaci místa pro vaše dítě, neváhejte nás kontaktovat na detskaskupinavlcaci@gmail.com. Těšíme se na spolupráci s vámi a vašimi dětmi!

Aktivity 

Smyslové hraní zahrnuje aktivity, které stimulují různé smysly dětí – zrak, sluch, hmat, čich a chuť. Děti se tak učí vnímat a zpracovávat různé podněty z okolního světa, což je důležité pro jejich celkový rozvoj a učení.

Důraz na rozvoj samostatnosti u dětí. Chceme, aby se děti cítily sebevědomě, nezávisle a byly schopné zvládat každodenní úkoly s radostí. Proto jsme do našeho denního programu začlenili aktivity, které podporují tyto důležité dovednosti.

Klademe důraz na harmonický rozvoj dětí ve všech oblastech. Každodenní program je pečlivě navržen tak, aby podporoval fyzický, mentální, emocionální a sociální růst dětí. Prostřednictvím různorodých aktivit se děti učí novým dovednostem, objevují svět kolem sebe a budují si zdravé návyky.

Nabízíme jedinečný a zábavný způsob, jak děti seznámit s anglickým jazykem již od raného věku. Program je integrován do denního rozvrhu, aby se děti přirozeně učily a komunikovaly v angličtině během svých každodenních aktivit.

Naše dětská skupina nabízí jedinečnou možnost zapojení jógy do denního programu. Jóga se stala nedílnou součástí našich aktivit, přináší dětem radost z pohybu, zklidnění a podporu celkového harmonického rozvoje.

Otevírací doba

Po - Pá: 6:30 - 16:30


Rezervace

E-mail: detskaskupinavlcaci@gmail.com


Režim dne

6:30-8:15 Scházení dětí , volně spontánní zájmové aktivity, individuální či skupinová činnost

8:15-8:30 Úklid hraček, ranní cvičení, hygiena

8:30-8:45 Přesnídávka

8:45-9:30 Záměrné, prožitkové, didakticky cílené činnosti – individuální, kolektivní skupinové

9:30-11:30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30-12:00 Oběd, hygiena

12:00-12:30 Příprava na odpočinek, hygiena

12:30-14:00 Odpočinek, náhradní spací aktivity

14:00-14:30 Probouzení dětí, hygiena

14:30-14:45 Svačina

14:45-16:30   Zájmové činnosti dětí, didakticky cílené činnosti dle zájmu dětí, rozcházení dětí

16:00-18:00 Možnost navazujících kroužků v RC Vlčáci dle programu (www.centrumvlcaci.cz)Kontakt

Pokud máte zájem přihlásit své dítě do dětské skupiny Vlčáci, můžete nás kontaktovat následujícími způsoby: 

 E-mailem na adrese: 

detskaskupinavlcaci@gmail.com

Vytvořte si webové stránky zdarma!